Statenpassage

Motie : Motie van de leden Potters en Pieter Heerma over een pilot met een integrale benadering van de Wmo en de Participatiewet

Download

Indieners

  • Indiener
    S.C.C.M. Potters, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 121
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 41 Voor
PvdA 38 Voor
SP 15 Tegen
PVV 14 Tegen
CDA 13 Voor
D66 12 Voor
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Voor
50PLUS 2 Voor
PvdD 2 Voor
Bontes 1 Voor

Activiteiten

Invoeringswet Participatiewet (33161) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 13:35