Verslag van een schriftelijk overleg : Verslag van een schriftelijk overleg over het kabinetsbesluit inzake de gaswinning en verbetermaatregelen in Groningen en de bijbehorende onderzoeken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.I. Hamer, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken
  • Mede ondertekenaar
    M. Peen, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het kabinetsbesluit inzake de gaswinning en verbetermaatregelen in Groningen en de bijbehorende onderzoeken, toegezonden aan de Kamer per brief d.d. 17 januari 2014 (Kamerstuk 33 529, nr. 28)

Indiener M.I. Hamer, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken

Brief regering

33529-28 Kabinetsbesluit gaswinning en verbetermaatregelen Groningen

Indiener H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken

Activiteiten

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Kabinetsbesluit gaswinning en verbetermaatregelen Groningen

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 13:00

Rondetafelgesprek Gaswinning Groningen

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de gaswinning in Groningen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:25
Naar boven