Motie : Motie van de leden Merkies en Klaver over antimisbruikbepalingen in belastingverdragen met ontwikkelingslanden

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 54
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
SP 15
CDA 13
D66 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
SGP 3
PvdD 2
Tegen
VVD 40
PvdA 38
PVV 14
50PLUS 2
Bontes 1

Activiteiten

STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:30
Naar boven