Motie
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014

Motie van de leden Oosenbrug en Van der Linde over een btw-identitificatienummer voor zzp'ers dat niet is gekoppeld aan het burgerservicenummer

Download Download

Ondertekenaars