Nota van wijziging : Nota van wijziging

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

36550-XIII, eindtekst

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijgewerkte tekst

36550-XIII, bijgewerkt t/m nr. 5 (NvW d.d. 10 juni 2024)

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

36550-XIII-12 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener C. Stoffer, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36550-XIII)

Indiener C. Stoffer, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Memorie van toelichting

36550-XIII-2 Memorie van toelichting

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Voorstel van wet

36550-XIII-1 Voorstel van wet

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00