Nota van wijziging : Nota van wijziging

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Bijgewerkte tekst

36486, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 6 juni 2024)

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36486-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36486-5 Verslag

Indiener M. Agema, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Koninklijke boodschap

36486-1 Koninklijke boodschap

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36486-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

36486 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Algemene wet bestuursrecht, in verband met de uitbreiding en verdere uitwerking van de bekostigingsmogelijkheden met middelen vanuit het Fonds langdurige zorg

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Voorstel van wet

36486-2 Voorstel van wet

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Memorie van toelichting

36486-3 Memorie van toelichting

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Activiteiten

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30