Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over Maatregelen capaciteit DJI (Kamerstuk 24587-937)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. van Nispen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    A.M. Brood, griffier

Bijlagen

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedures en brieven (is verplaatst naar 25 april 2024)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00