Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) : Verslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.C. Kathmann, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken
  • Mede ondertekenaar
    L. Boeve, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Advies Afdeling advisering Raad van State

36455-(R2188) Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk inzake Goedkeuring van het op 28 januari 1981 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (Trb. 1988, 7); van het op 10 oktober 2018 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (Trb. 2018, 201 en Trb. 2023, 54)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36455-(R2188)-4 Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

36455-(R2188)-1 Koninklijke boodschap

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Memorie van toelichting

36455-(R2188)-3 Memorie van toelichting

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Voorstel van wet

36455-(R2188)-2 Voorstel van Rijkswet

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00