Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Periodieke voortgang onderwijshuisvesting najaar 2023 (Kamerstuk 36410-VIII-30)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    C.E. Morrin, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36410-VIII-30 Periodieke voortgang onderwijshuisvesting najaar 2023

Indiener M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Periodieke voortgang onderwijshuisvesting najaar 2023

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15