Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag schriftelijk overleg over o.a. voortgang versterking toezicht in het funderend onderwijs (Kamerstuk 31293-707)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    C.H. Bosnjakovic, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31293-707 Voortgang versterking toezicht in het funderend onderwijs

Indiener M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Motie

36200-VIII-190 Motie van het lid Kwint over de mogelijkheden verkennen om scholen niet langer af te rekenen op zittenblijvers en op- en afstroom van leerlingen

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-188 Motie van het lid Van Meenen over de predicaten "goed" en "excellent" afschaffen in het inspectiekader

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

36200-VIII-70 Motie van het lid Beertema over onderzoeken hoe het primaat van de politiek hersteld kan worden en de voor- en nadelen van lumpsumfinanciering kritisch bezien

Indiener H.J. Beertema, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Aansluitend: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36200-VIII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs (CD 14/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Voortgang versterking toezicht in het funderend onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15