Brief lid / fractie : Voorstel van de leden Van der Lee, Maatoug en Stultiens (allen GL/PvdA) tot het organiseren van een technische briefing en een rondetafelgesprek naar aanleiding van het advies van de 17e Studiegroep Begrotingsruimte

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Tom van der Lee, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Luc Stultiens, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Senna Maatoug, Tweede Kamerlid