Bijlage : Beslisnota inzake Reactie op verzoek commissie over de door het Centraal Planbureau (CPB) uitgevoerde second opinion over de maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) voor een nieuwe vrachthaven op Bonaire

Download