Bijlage : Beslisnota's bij Kamerbrief inzake ontwerp-besluit tot wijziging van het RVV 1990 en het BABW in verband met de uitbreiding van nul-emissiezones naar taxi’s en invoering van een nieuw verkeersbord en bijbehorende onderborden voor milieuzones en nul-emissiezones

Download