Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen op 7 en 8 december 2023 (Kamerstuk 21501-30-590)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.J. Klink, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
  • Mede ondertekenaar
    I. van Tilburg, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-30-590 Geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen op 7 en 8 december 2023

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00