Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) : Verslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie
  • Mede ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Bijgewerkte tekst

36378, bijgewerkt t/m nr. 13 (dd. 4 april 2024)

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Nota van wijziging

36378-13 Tweede nota van wijziging

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Bijlage

Presentatie Energiewet gebruikt bij de technische briefing d.d. 21 maart 2024

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36378-10 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Nota van wijziging

36378-11 Nota van wijziging

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Advies Afdeling advisering Raad van State

36378 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36378-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36378-2 Voorstel van wet

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Koninklijke boodschap

36378-1 Koninklijk boodschap

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Memorie van toelichting

36378-3 Memorie van toelichting

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

Technische briefing
Tijd activiteit: 10:00

Energiewet

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 13:00

Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat.

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Energiewet

Technische briefing
Tijd activiteit: 10:00

Energiewet

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 10:00

Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) - gebruikers

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) - systeem

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) (36378)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: