Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) : Verslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    L.N. Kruithof, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Bijgewerkte tekst

36422, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 18 oktober 2023)

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Nota van wijziging

36422-7 Nota van wijziging

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36422-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State

36422 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 tot aanpassing van de regeling voor de fiscale beleggingsinstelling (Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

36422-3 Memorie van toelichting

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Voorstel van wet

36422-2 Voorstel van wet

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Koninklijke boodschap

36422-1 Koninklijke boodschap

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36422-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:46

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Pakket Belastingplan 2024

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Pakket Belastingplan 2024

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:20

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen (over alle onderwerpen tot en met 25 oktober 2023)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:30