Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag schriftelijk overleg over de ontwerpconcessie Hoofdrailnet 2025-2033

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    N. Wiendels, adjunct-griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29984-1126 Ontwerpconcessie Hoofdrailnet 2025-2033

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Motie (gewijzigd/nader)

29984-1061 Gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Van der Molen over in de onderhandelingen met de NS ernaar streven het nachtnet in het weekend in stappen uit te breiden naar alle landsdelen (t.v.v. 29984-1030)

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

29984-1045 Motie van de leden De Hoop en Van Raan over in gesprekken met de potentiële concessiehouder afdwingen dat de dienstregeling voor stations buiten de Randstad verbetert

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie

29984-1028 Motie van de leden Van der Graaf en Van Ginneken over dezelfde eisen voor internationale concessietreinen als voor binnenlandse treinen

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

29984-1027 Motie van de leden Van der Graaf en Van der Molen over het opnemen van drie intercity's per uur in het programma van eisen voor de intercityverbinding naar België

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

29984-1020 Motie van het lid Madlener over de internationale lijnen niet aanbesteden in open toegang maar onderhands gunnen aan de Nederlandse Spoorwegen

Indiener B. Madlener, Tweede Kamerlid

Motie

29984-1026 Motie van de leden Van der Graaf en De Hoop over het verhogen van de minimumfrequentie per station

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

29984-1015 Motie van de leden Van der Molen en Minhas over het uitwerken van een bepaling om te sturen op de overzichtelijkheid van de prijsstructuur

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

29984-1013 Motie van het lid Alkaya c.s. over internationale verbindingen naar Europese steden met dezelfde omvang en frequentie als nu opnemen in de nieuwe HRN-concessie

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Hoofdrailnetconcessie: algemene sturing en internationale aspecten (CD 1/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Tweeminutendebat Hoofdrailnetconcessie: reizigers, toegankelijkheid en decentralisatie (CD 1/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Ontwerpconcessie Hoofdrailnet 2025-2033

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Hoofdrailnetconcessie (HRN)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55