Inbreng verslag schriftelijk overleg : Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Digitale Euro

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    A.H.M. Weeber, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

22112-3747 Fiche: Digitale Euro

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlage

Beslisnota inzake Fiche: Digitale Euro

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Motie (gewijzigd/nader)

36305-7 Gewijzigde motie van het lid Drost over de Europese voorstellen inzake digitalisering scherper en krititscher toetsen aan uitgangspunten als vrijwilligheid, regie over eigen data en transparantie (t.v.v. 36305-3)

Indiener N. Drost, Tweede Kamerlid

Motie

27863-115 Motie van de leden Grinwis en Heinen over uiteenzetten of het binnen de huidige verdragsrechtelijke bepalingen al dan niet mogelijk is dat de ECB zich de rol van aanbieder gaat aanmeten

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

BNC-fiche bij het wetgevende voorstel van de Europese Commissie betreffende de digitale euro

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie Financiën (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00