Lijst van vragen : Lijst van vragen, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Kamerstuk 36360-XII-2)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    J. Rijkers, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Kamerstuk 36360-XII-2)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief Algemene Rekenkamer

36360-XII-2 Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Indiener Indiener/ondertekenaar n.v.t., Functie n.v.t.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:44