Geleidende brief : Geleidende brief

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

34156, eindtekst

Indiener C.J. Schouten, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

34156, bijgewerkt t/m nr. 8 (NvW d.d. 17 november 2015)

Indiener C.J. Schouten, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)

34156-8 Nota van wijziging

Indiener C.J. Schouten, Tweede Kamerlid

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34156-7 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener C.J. Schouten, Tweede Kamerlid

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34156-6 Verslag

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)

34156-4 Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en reactie van de initiatiefnemer

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

34156-5 Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

Indiener C.J. Schouten, Tweede Kamerlid

Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)

34156-2 Voorstel van wet (herdruk)

Indiener C.J. Schouten, Tweede Kamerlid

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)

34156-3 Memorie van toelichting

Indiener C.J. Schouten, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:30

Wijziging Boek 7 Burgerlijk Wetboek, Huisvestingswet 2014 en Woningwet

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet...

Plenair debat (initiatiefwetgeving)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00