Commissieverslagen (5.829)

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissieoverleggen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

24 jan 2020

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 november 2019, over Mijnbouw/Groningen

33529-719
Indiener L.I. Diks
voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Commissieverslagen

24 jan 2020

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 november 2019, over Nucleaire veiligheid

25422-264
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Commissieverslagen

24 jan 2020

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 november 2019, over Hulpmiddelenbeleid

32805-101
Indiener W.J.H. Lodders
voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Commissieverslagen

24 jan 2020

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 november 2019, over Kansspelen

24557-167
Indiener P.H. van Meenen
voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Commissieverslagen

24 jan 2020

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 november 2019, over NAVO

28676-332
Indiener P.A. (Pia) Dijkstra
voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Commissieverslagen

23 jan 2020

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 december 2019, over Emancipatie

35300-VIII-144
Indiener O.C. Tellegen
voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Commissieverslagen

23 jan 2020

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 december 2019, over Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

35233-19
Indiener A.H. Kuiken
voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Commissieverslagen

23 jan 2020

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 2 december 2019, over de initiatiefnota van het lid Bruins over ondernemen met een maatschappelijke missie

35040-12
Indiener L.I. Diks
voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Commissieverslagen

22 jan 2020

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 november 2019, over voorbereiding wijziging Wet op de lijkbezorging

30696-47
Indiener E. Ziengs
voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Commissieverslagen

22 jan 2020

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 november 2019, over Raad Buitenlandse Zaken Handel

21501-02-2109
Indiener R. de Roon
voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Commissieverslagen

22 jan 2020

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 november 2019, over Nationale veiligheid en crisisbeheersing

29517-186
Indiener P.H. van Meenen
voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Commissieverslagen

22 jan 2020

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 november 2019, over de Incidentele suppletoire begrotingen inzake Urgenda-maatregelen

35234-7
Indiener L.I. Diks
voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Commissieverslagen

22 jan 2020

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 december 2019, over het Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2020 en aanverwante zaken

35300-XVI-153
Indiener W.J.H. Lodders
voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Commissieverslagen

21 jan 2020

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 december 2019, over het kabinetsstandpunt over het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel

34430-14
Indiener E. Ziengs
voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Commissieverslagen

21 jan 2020

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 25 november 2019, begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), onderdeel Media

35300-VIII-142
Indiener O.C. Tellegen
voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Commissieverslagen

17 jan 2020

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 25 november 2019, over MIRT

35300-A-73
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Commissieverslagen

16 jan 2020

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 november 2019, over georganiseerde criminaliteit/ondermijning

29911-270
Indiener P.H. van Meenen
voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Commissieverslagen

16 jan 2020

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 november 2019, over Vastgoed Defensie

34919-49
Indiener A. (Aukje) de Vries
voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Commissieverslagen

16 jan 2020

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 november 2019, over pensioenen

32043-511
Indiener M.R.J. Rog
voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Commissieverslagen

15 jan 2020

Conceptverslag Raad Algemene Zaken dd 28 januari 2020 inclusief Brexit

2020D01777

Kies periode

tot Toepassen