Commissieverslagen (5.536)

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissieoverleggen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 mei 2019, over Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

35208-16
Indiener A.H. Kuiken
voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen