Commissieverslagen (32)

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissieoverleggen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Verslag van een notaoverleg over Gezin boven tehuis. Aanbevelingen om de positie van pleegzorg in Nederland te versterken en kinderen in de knel meer kans te geven om op te groeien in eenpleeggezin

31279-7
Indiener P.M.M. Heijnen
voorzitter van de algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen