Commissieverslagen

Zoekresultaten (7.270)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 maart 2012, inzake humanitaire hulp

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 maart 2012, inzake humanitaire hulp. kst-32605-88 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 32 605 Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking Nr. 88...

2012D14928

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 maart 2012, inzake Maatschappelijke opvang / Vrouwenopvang / Zwerfjongeren

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 maart 2012, inzake Maatschappelijke opvang / Vrouwenopvang / Zwerfjongeren. kst-29325-60 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 29 325 Maatschappelijke Opvang Nr...

2012D14185

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 maart 2012, inzake de Eurogroep/Ecofin Raad

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 maart 2012, inzake de Eurogroep/Ecofin Raad. kst-21501-07-907 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken...

2012D14186

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 maart 2012, inzake vervolg Algemeen Overleg Huurbeleid en huurtoeslag onzelfstandige woonruimte

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 maart 2012, inzake vervolg Algemeen Overleg Huurbeleid en huurtoeslag onzelfstandige woonruimte. kst-27926-184 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 27 926 Huurbeleid...

2012D14183

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 maart 2012, inzake Water voor Ontwikkeling

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 maart 2012, inzake Water voor Ontwikkeling. kst-32605-86 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 32 605 Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking Nr...

2012D13532