Commissieverslagen

Zoekresultaten (7.424)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 mei 2024, over regio's en grensoverschrijdende samenwerking

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 mei 2024, over regio's en grensoverschrijdende samenwerking. 29697 Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid 32851 Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) Nr. 153 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 18 juli 2024...

2024D21051

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 mei 2024, over veiligheid op scholen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 mei 2024, over veiligheid op scholen. 29240 Veiligheid op school Nr. 153 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 18 juli 2024 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft...

2024D19642

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 april 2024, over Mestbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 april 2024, over Mestbeleid. 33037 Mestbeleid Nr. 554 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 18 juli 2024 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de vaste commissie voor...

2024D17955

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 mei 2024, over gewasbeschermingsmiddelen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 mei 2024, over gewasbeschermingsmiddelen. 27858 Gewasbeschermingsbeleid Nr. 673 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 18 juli 2024 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de vaste commissie voor...

2024D19525

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 28 mei 2024, over de Raad Buitenlandse Zaken Handel

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 28 mei 2024, over de Raad Buitenlandse Zaken Handel. 21501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2921 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 18 juli 2024 De vaste commissie...

2024D21977

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 mei 2024, over Leefstijlpreventie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 mei 2024, over Leefstijlpreventie. 32793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 779 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 18 juli 2024 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 16 mei...

2024D20327

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 mei 2024, over de Participatiewet

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 mei 2024, over de Participatiewet. 34352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr. 321 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 18 juli 2024 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft...

2024D19471

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 18 april 2024, over verkiezingen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 18 april 2024, over verkiezingen. 35165 Verkiezingen Nr. 83 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 17 juli 2024 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 18 april 2024 overleg gevoerd...

2024D16983

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 april 2024, over Arbeidsongeschiktheid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 april 2024, over Arbeidsongeschiktheid. 26448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 766 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 17 juli 2024 De vaste commissie voor Sociale Zaken...

2024D17755

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 april 2024, over bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 april 2024, over bestrijding witwassen en terrorismefinanciering. 31477 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering Nr. 103 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 17 juli 2024 De vaste commissie voor Financiën, de vaste...

2024D17913

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 april 2024, over Marktordening & consumentenbescherming

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 april 2024, over Marktordening & consumentenbescherming. 32637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 648 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 17 juli 2024 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 24...

2024D17830

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 april 2024, over digitale infrastructuur en economie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 april 2024, over digitale infrastructuur en economie. 26643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 1211 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 17 juli 2024 De vaste commissie voor Digitale Zaken heeft...

2024D17832

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 april 2024, over Veiligheid en integriteit

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 april 2024, over Veiligheid en integriteit. 36410 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024 Nr. 97 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld...

2024D17535

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 18 april 2024, over Box 3

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 18 april 2024, over Box 3. 32140 Herziening Belastingstelsel Nr. 203 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 16 juli 2024 De vaste commissie voor Financiën heeft op 18 april 2024 overleg...

2024D16746

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 april 2024, over Artikel 100-brief inzake een aanvullende bijdrage aan maritieme veiligheid in de Rode Zee

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 april 2024, over Artikel 100-brief inzake een aanvullende bijdrage aan maritieme veiligheid in de Rode Zee. 29521 Nederlandse deelname aan vredesmissies Nr. 491 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 16...

2024D17774