Commissieverslagen

Zoekresultaten (6.780)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni, over Verduurzaming luchtvaart

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni, over Verduurzaming luchtvaart. 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 989 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 18 juli 2022 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 16 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, over: - de brief van de

2022D26178

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni 2022, over Terrorisme/extremisme

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni 2022, over Terrorisme/extremisme. 29 754 Terrorismebestrijding Nr. 648 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 18 juli 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 16 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw Yeşilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid, over: - de brief

2022D26897

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op15 juni 2022, over Georganiseerde criminaliteit, ondermijning en criminaliteitsbestrijding

Verslag van een commissiedebat, gehouden op15 juni 2022, over Georganiseerde criminaliteit, ondermijning en criminaliteitsbestrijding. 29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit Nr. 360 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 18 juli 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 15 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw

2022D26053

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 juni 2022, over Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394)

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 juni 2022, over Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394). 35 394 Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het

2022D31212

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 juni 2022, over het Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2021

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 juni 2022, over het Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2021. 36 100 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG

2022D31048

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2022, over Behandelvoorbehoud: EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2022, over Behandelvoorbehoud: EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens. 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 3460 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 12 juli 2022 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

2022D26022

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2022, over Gevangeniswezen en tbs

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2022, over Gevangeniswezen en tbs. 29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde 24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 359 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 12 juli 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 15 juni 2022 overleg gevoerd

2022D26021

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2022, over de Raad Buitenlandse Zaken

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2022, over de Raad Buitenlandse Zaken. 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2508 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 12 juli 2022 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 15 juni 2022 overleg gevoerd met de heer

2022D25945

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 juni 2022, over Hoofdlijnen beleid Ministerie van Buitenlandse Zaken

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 juni 2022, over Hoofdlijnen beleid Ministerie van Buitenlandse Zaken. 35 925 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 Nr. 110 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 11 juli 2022 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de vaste

2022D25589

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 juni 2022, over Masterplan basisvaardigheden en eindrapportage: 'Analyse en evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen'

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 juni 2022, over Masterplan basisvaardigheden en eindrapportage: 'Analyse en evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen'. 31 293 Primair Onderwijs 31 322 Kinderopvang Nr. 637 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 11 juli 2022 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2022D25522

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2022, over de Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2022, over de Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei. 32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 477 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 11 juli 2022 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 15 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw Uslu,

2022D25788

Commissieverslagen

Conceptverslag Politie

Conceptverslag Politie. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 7 juli 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Politie VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Concept De vaste commissie voor Justitie

2022D31266

Commissieverslagen

Conceptverslag Eurogroep/Ecofinraad

Conceptverslag Eurogroep/Ecofinraad. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 7 juli 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Eurogroep/Ecofin-Raad VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Concept De

2022D31249

Commissieverslagen

Conceptverslag Herstel en Wederopbouw Oekraïne

Conceptverslag Herstel en Wederopbouw Oekraïne. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 7 juli 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Herstel en wederopbouw Oekraine VERSLAG VAN EEN

2022D31206

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 juni 2022, over Slotwet, jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 juni 2022, over Slotwet, jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021. 36 100-VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 Nr. 23 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 7 juli 2022 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 27 juni

2022D30155

Naar boven