Commissieverslagen

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Concept verslag Asbest

Concept verslag Asbest. algemeen overleg/Asbest d.d. 7 april 2011/IM/SZW blz. 58d8901c-0b9f-44f1-9c9c-4d1c82ffba95 (Vernes/Stijnen/Van der Zwart) Uiterste corr.datum: woensdag 20 april te 18.00 uur/Inlichtingen tel. 3182104/3183019 fax. 3182116 3 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Asbest Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw

2011D20142

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 7 oktober 2010 inzake de IPCC en Milieuraad

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 7 oktober 2010 inzake de IPCC en Milieuraad. kst-31793-55 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 31 793 Internationale klimaatafspraken Nr. 55 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 oktober 2010 De vaste commissie voor Volkshuisvesting,

2010D41799

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 15 september 2010 inzake windturbines

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 15 september 2010 inzake windturbines. kst-31209-136 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 31 209 Schoon en zuinig Nr. 136 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 oktober 2010 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

2010D38681

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 juni 2010, inzake het Drinkwaterbesluit

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 juni 2010, inzake het Drinkwaterbesluit. kst-30895-65 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 30 895 Nieuwe bepalingen met betrekking tot de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening

2010D29854

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 april 2010, inzake AWACS

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 april 2010, inzake AWACS. kst-32123-XI-71 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 123 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van

2010D23510

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 april 2010, inzake de bodem

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 april 2010, inzake de bodem. kst-30015-40 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 30 015 Voortgang bodemsanering Nr. 40 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 17 mei 2010 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

2010D22626

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 april 2010, over Wabo/Omgevingsdiensten

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 april 2010, over Wabo/Omgevingsdiensten. kst-31953-35 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 953 Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2010D21662

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 april 2010, inzake AWACS

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 april 2010, inzake AWACS. kst-32123-XI-68 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 123 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van

2010D21249

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 april 2010, inzake uitvoering Nota Ruimte

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 april 2010, inzake uitvoering Nota Ruimte. kst-29435-261 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 29 435 Nota Ruimte Nr. 261 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 mei 2010 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

2010D21244

Commissieverslagen

Verslag van een hoorzitting, gehouden op 19 april 2010, over het klimaatonderzoek IPCC

Verslag van een hoorzitting, gehouden op 19 april 2010, over het klimaatonderzoek IPCC. kst-31793-40 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 793 Internationale klimaatafspraken Nr. 40 VERSLAG VAN EEN HOORZITTING Vastgesteld 21 april 2010 De vaste commissie voor Volkshuisvesting,

2010D20446

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 maart 2010, inzake afval en verpakkingen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 maart 2010, inzake afval en verpakkingen. kst-30872-61 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 30 872 Landelijk afvalbeheerplan Nr. 61 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 april 2010 De vaste commissie voor Volkshuisvesting,

2010D19268

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 maart 2010, inzake de Milieuraad

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 maart 2010, inzake de Milieuraad. 21 501-08 Milieuraad Nr. 328 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 25 maart 2010 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1 en de vaste commissie voor Europese Zaken 2 hebben op 11 maart 2010 overleg gevoerd met minister

2010D15304

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 februari 2010, inzake de Wadden

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 februari 2010, inzake de Wadden. 29 684 Waddenzeebeleid Nr. 84 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 maart 2010 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1, de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit2 en de vaste commissie voor

2010D12406

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden 18 februari 2010, inzake handhaving en gegaste containers

Verslag van een algemeen overleg, gehouden 18 februari 2010, inzake handhaving en gegaste containers. 22 343 Handhaving milieuwetgeving Nr. 243 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 maart 2010 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1 heeft op 18 februari 2010 overleg gevoerd met minister Cramer van

2010D12408

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 februari 2010, inzake asbest

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 februari 2010, inzake asbest. 25 834 Problematiek rondom asbest Nr. 52 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 maart 2010 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1 heeft op 18 februari 2010 overleg gevoerd met minister Cramer van Volkshuisvesting,

2010D12333

Naar boven