Commissieverslagen

Zoekresultaten (497)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over de Hoofdlijnenbrief Media 2022

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over de Hoofdlijnenbrief Media 2022. 20220706CD Hoofdlijnenbrief media 2022 32827-250 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 17 augustus 2022 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 6 juli 2022 overleg gevoerd met mevrouw Uslu, staatssecretaris Cultuur en Media,

2022D31207

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap. 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 970 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 10 augustus 2022 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 30 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Dijkgraaf,

2022D30370

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei (tweede termijn)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei (tweede termijn). 32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 479 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 25 juli 2022 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 22 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw

2022D26573

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 juni 2022, over Masterplan basisvaardigheden en eindrapportage: 'Analyse en evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen'

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 juni 2022, over Masterplan basisvaardigheden en eindrapportage: 'Analyse en evaluatie referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen'. 31 293 Primair Onderwijs 31 322 Kinderopvang Nr. 637 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 11 juli 2022 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2022D25522

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2022, over de Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2022, over de Hoofdlijnenbrief cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei. 32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 477 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 11 juli 2022 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 15 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw Uslu,

2022D25788

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 juni 2022, over Slotwet, jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 juni 2022, over Slotwet, jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021. 36 100-VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 Nr. 23 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 7 juli 2022 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 27 juni

2022D30155

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 2 juni 2022, over Kennisveiligheid Nederlandse kennisinstellingen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 2 juni 2022, over Kennisveiligheid Nederlandse kennisinstellingen. 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 966 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 23 juni 2022 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 2 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Dijkgraaf,

2022D23576

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 mei 2022, over Nationaal Programma Onderwijs (po en vo)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 mei 2022, over Nationaal Programma Onderwijs (po en vo). 35 925 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 Nr. 174 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 14 juni 2022 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en

2022D21926

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 april 2022, over Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 april 2022, over Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 847 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 11 mei 2022 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de vaste

2022D14774

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 april 2022, over Curriculum funderend onderwijs po/vo

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 april 2022, over Curriculum funderend onderwijs po/vo. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 293 Primair Onderwijs 31 289 Voortgezet Onderwijs Nr. 617 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 10 mei 2022 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 6 april

2022D14339

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 maart 2022, over Passend onderwijs

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 maart 2022, over Passend onderwijs. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 497 Passend onderwijs Nr. 434 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 29 april 2022 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2022D13186

Commissieverslagen

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 11 april 2022, over hoofdlijnenbrief Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 11 april 2022, over hoofdlijnenbrief Hoger onderwijs en wetenschapsbeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 959 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 25 april 2022 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en

2022D16939

Commissieverslagen

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 4 april 2022, over hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 4 april 2022, over hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 24 724 Studiefinanciering Nr. 201 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 19 april 2022 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 4 april

2022D15849

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 maart 2022, over het Steunpakket voor de culturele en creatieve sector + Garantieregeling evenementen + Evaluatie field labs

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 maart 2022, over het Steunpakket voor de culturele en creatieve sector + Garantieregeling evenementen + Evaluatie field labs. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid 35 420 Noodpakket banen en economie Nr. 464 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT

2022D10195

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 maart 2022, over Sociale Veiligheid op school

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 maart 2022, over Sociale Veiligheid op school. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 29 240 Veiligheid op school Nr. 124 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 28 maart 2022 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 9 maart 2022 overleg gevoerd met de

2022D10162

Naar boven