Commissieverslagen

Zoekresultaten (521)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Conceptverslag Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten)

Conceptverslag Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten).

2023D37312

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 juli 2023, over Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 juli 2023, over Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 373 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en Wet voortgezet...

2023D33592

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2023, over Uitgangspuntenbrief culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (BIS)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2023, over Uitgangspuntenbrief culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (BIS). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 510 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 1 augustus...

2023D30183

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg inzake Slotwet, Jaarverslag 2022 en de Staat van het Onderwijs 2023 en voortzetting beantwoording commissiedebat Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

Verslag van een wetgevingsoverleg inzake Slotwet, Jaarverslag 2022 en de Staat van het Onderwijs 2023 en voortzetting beantwoording commissiedebat Kansengelijkheid in het funderend onderwijs. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 360 VIII Jaarverslag en...

2023D33258

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2023, over Internationalisering hoger onderwijs

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2023, over Internationalisering hoger onderwijs. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 22 452 Internationalisering van het onderwijs Nr. 86 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 17 juli 2023...

2023D27082

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juni 2023, over Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juni 2023, over Kansengelijkheid in het funderend onderwijs. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 293 Primair Onderwijs 31 289 Voortgezet Onderwijs Nr. 690 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT...

2023D25665

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 31 mei 2023, zorg en onderwijs

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 31 mei 2023, zorg en onderwijs. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor...

2023D24219

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 mei 2023, over integrale aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 mei 2023, over integrale aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 34 843 Seksuele intimidatie en geweld Nr. 85 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 28...

2023D23036

Commissieverslagen

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 22 mei 2023, over Curriculum funderend onderwijs en Masterplan basisvaardigheden

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 22 mei 2023, over Curriculum funderend onderwijs en Masterplan basisvaardigheden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 293 Primair Onderwijs 31 289 Voortgezet Onderwijs Nr. 685 VERSLAG VAN EEN...

2023D24668

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 18 april 2023, over wetenschapsbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 18 april 2023, over wetenschapsbeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 1037 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 17 mei 2023 De...

2023D17694

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 april 2023, over Passend onderwijs

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 april 2023, over Passend onderwijs. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 497 Passend onderwijs Nr. 463 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 10 mei 2023 De vaste commissie...

2023D15005

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 maart 2023, over wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020 houdende de verankering van het experiment educatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 maart 2023, over wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020 houdende de verankering van het...

2023D14630

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden 16 februari 2023, over Macrodoelmatigheid mbo

Verslag van een commissiedebat, gehouden 16 februari 2023, over Macrodoelmatigheid mbo. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 552 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 16 maart 2023 De vaste...

2023D08069

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 december 2022,over Leraren en Lerarenopleidingen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 december 2022,over Leraren en Lerarenopleidingen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 27 923 Werken in het onderwijs Nr. 450 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 23 januari 2023 De...

2022D55857

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 december 2022, over Onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 december 2022, over Onderzoekskaders 2022 Inspectie van het Onderwijs. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur...

2022D55361