Commissieverslagen

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 september 2010, over de wetsvoorstellen fiscaal stelsel BES

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 september 2010, over de wetsvoorstellen fiscaal stelsel BES. kst-32189-21 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 189 Vaststelling van de Wet Belastingwet...

2010D38485

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 mei 2010, inzake staatkundige hervorming

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 mei 2010, inzake staatkundige hervorming. kst-31568-72 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 72 VERSLAG...

2010D25262

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 april 2010, over de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 april 2010, over de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk. kst-32213-46 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 213 (R1903) Wijziging van het...

2010D19193

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 9 april 2010, over de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 9 april 2010, over de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk. kst-32213-45 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 213 (R1903) Wijziging van het...

2010D19191

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg (voortzetting) over o.a. de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Verslag van een wetgevingsoverleg (voortzetting) over o.a. de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 31 954 Regels met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius...

2010D04052

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg over o.a. de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Verslag van een wetgevingsoverleg over o.a. de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 31 954 Regels met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en...

2010D04048

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, op 28 oktober 2009, Staatkundig proces Nederlandse Antillen

Verslag van een algemeen overleg, op 28 oktober 2009, Staatkundig proces Nederlandse Antillen. 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 60 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 november 2009 De vaste commissie voor Nederlands-Antiliaanse en...

2009D60118

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 oktober 2009, inzake het staatkundig proces Nederlandse Antillen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 oktober 2009, inzake het staatkundig proces Nederlandse Antillen. 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 58 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2009 De vaste commissie...

2009D56701

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 1 juli 2009 over staatkundige hervorming

Verslag van een algemeen overleg gehouden op 1 juli 2009 over staatkundige hervorming. 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 51 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 17 augustus 2009 De vaste commissies voor Nederlands-Antilliaanse en...

2009D38389

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 mei 2009, over de Staat van het bestuur Nederlandse Antillen en Aruba

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 mei 2009, over de Staat van het bestuur Nederlandse Antillen en Aruba. 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 46 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 16 juni...

2009D30156

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 maart 2009, over o.a. de voortgangsrapportage staatkundig proces Nederlandse Antillen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 maart 2009, over o.a. de voortgangsrapportage staatkundig proces Nederlandse Antillen. 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 32 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 april 2009 De...

2009D16120

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 maart 2009, over o.a. de schuldsanering Nederlandse Antillen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 maart 2009, over o.a. de schuldsanering Nederlandse Antillen. 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 30 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 26 maart 2009 De vaste commissie...

2009D14898

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over de stand van zaken staatkundig proces Nederlandse Antillen

Verslag van een algemeen overleg over de stand van zaken staatkundig proces Nederlandse Antillen. 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 17 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 januari 2009 De vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse...

2009D03146

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over de stand van zaken staatkundig proces Nederlandse Antillen

Verslag van een algemeen overleg over de stand van zaken staatkundig proces Nederlandse Antillen. 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 16 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 januari 2009 De vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse...

2009D00899

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg over onroerendgoed bewindslieden

Verslag van een algemeen overleg over onroerendgoed bewindslieden. 31 700 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2009 Nr. 27 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 december 2008 De vaste commissie...

2008D21422