Commissieverslagen

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Conceptverslag Mestbeleid

Conceptverslag Mestbeleid. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 4 juli 2024 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Mestbeleid VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT...

2024D28583

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 april 2024, over EU-LNV

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 april 2024, over EU-LNV. 21501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 1662 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 1 juli 2024 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de vaste...

2024D15043

Commissieverslagen

Conceptverslag Zoönosen en dierziekten

Conceptverslag Zoönosen en dierziekten. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 13 juni 2024 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, zoönosen en dierziekten...

2024D25553

Commissieverslagen

Conceptverslag Gewasbeschermingsmiddelen

Conceptverslag Gewasbeschermingsmiddelen. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 14 mei 2024 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Gewasbeschermingsmiddelen VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT

2024D19525

Commissieverslagen

Conceptverslag Mestbeleid - AANGEPAST TIJDSTIP

Conceptverslag Mestbeleid - AANGEPAST TIJDSTIP. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 25 april 2024 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Mestbeleid VERSLAG...

2024D17955

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 11 maart 2024, over Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen (vervolg)

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 11 maart 2024, over Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen (vervolg). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 746...

2024D15949

Commissieverslagen

Conceptverslag Stikstof, NPLG en natuur

Conceptverslag Stikstof, NPLG en natuur. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 17 april 2024 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Stikstof, NPLG...

2024D16828

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 maart 2024 , over Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 maart 2024 , over Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen. 35746 Wijziging van de Wet dieren in verband met...

2024D15695

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 februari 2024, over Landbouw, klimaat en voedsel

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 februari 2024, over Landbouw, klimaat en voedsel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit...

2024D06261

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 februari 2024, over Tuinbouw, visserij en biotechnologie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 februari 2024, over Tuinbouw, visserij en biotechnologie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 627 (Glas)tuinbouw 29 664 Binnenvisserij 27 428 Beleidsnota Biotechnologie Nr. 65 VERSLAG VAN EEN...

2024D06210

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 17 januari 2024, over Landbouw- en Visserijraad (22/23 januari)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 17 januari 2024, over Landbouw- en Visserijraad (22/23 januari). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 1618 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 16 februari...

2024D01847

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 oktober 2023, over Gewasbeschermingsmiddelen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 oktober 2023, over Gewasbeschermingsmiddelen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 27 858 Gewasbeschermingsbeleid Nr. 639 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 27 oktober 2023 De vaste commissie voor Landbouw...

2023D42228

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 september 2023, over Zoönosen en dierziekten

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 september 2023, over Zoönosen en dierziekten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 683 Dierziektebeleid 34 682 Nationale Omgevingsvisie Nr. 284 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 20 september...

2023D35939

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 september 2023, over Stikstof, NPLG en natuur

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 september 2023, over Stikstof, NPLG en natuur. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS Nr. 263 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 20...

2023D36000

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2023, over Dieren in de veehouderij

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2023, over Dieren in de veehouderij. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 28 286 Dierenwelzijn Nr. 1302 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 17 juli 2023 De vaste...

2023D27068