Commissieverslagen

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 september 2023, over Zoönosen en dierziekten

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 september 2023, over Zoönosen en dierziekten. 20230906CD Zoönosen en dierziekten VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 20 september 2023 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de vaste...

2023D35939

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 september 2023, over Stikstof, NPLG en natuur

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 september 2023, over Stikstof, NPLG en natuur. 20230907CD Stikstof, NPLG en natuur VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 20 september 2023 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de...

2023D36000

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2023, over Dieren in de veehouderij

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2023, over Dieren in de veehouderij. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 28 286 Dierenwelzijn Nr. 1302 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 17 juli 2023 De vaste...

2023D27068

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juni 2023, over Pacht

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juni 2023, over Pacht. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 27 924 Pachtbeleid Nr. 84 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 6 juli 2023 De vaste commissie voor Landbouw...

2023D25663

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 1 juni 2023, over Mestbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 1 juni 2023, over Mestbeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 33 037 Mestbeleid Nr. 497 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 4 juli 2023 De vaste commissie voor Landbouw...

2023D24340

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 31 mei 2023, over de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 31 mei 2023, over de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) Nr. 225 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT...

2023D24610

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 mei 2023, over Dierproeven

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 mei 2023, over Dierproeven. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 32 336 Dierproeven Nr. 149 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 1 juni 2023 De vaste commissie voor Landbouw...

2023D19408

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 20 april 2023, over de Landbouw- en Visserijraad 24/25 april

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 20 april 2023, over de Landbouw- en Visserijraad 24/25 april. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 1538 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 26...

2023D18037

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 mei 2023, over Landbouw- en Visserijraad 30 mei

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 mei 2023, over Landbouw- en Visserijraad 30 mei. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 1556 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 27 juni...

2023D22747

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 februari 2023, over Tuinbouw en Visserij

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 februari 2023, over Tuinbouw en Visserij. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 32 627 (Glas)tuinbouw 29 675 Zee- en kustvisserij Nr. 46 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 10...

2023D05857

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 2 februari 2023, over Zoönosen en dierziekten

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 2 februari 2023, over Zoönosen en dierziekten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 683 Dierziektebeleid Nr. 266 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 7 maart 2023 De vaste commissie...

2023D05062

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 26 januari 2023, over Dierenwelzijn (buiten de veehouderij)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 26 januari 2023, over Dierenwelzijn (buiten de veehouderij). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 28 286 Dierenwelzijn Nr. 1289 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 14 februari 2023 De vaste...

2023D03293

Commissieverslagen

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 14 december 2022, over invulling Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) door provincies

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 14 december 2022, over invulling Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) door provincies. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 34 682 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van...

2023D02942

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 januari 2023, over Landbouw- en Visserijraad 30 januari (DUUR VERLENGD)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 januari 2023, over Landbouw- en Visserijraad 30 januari (DUUR VERLENGD). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 1513 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld...

2023D02873

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 november 2022, over dieren in de veehouderij

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 november 2022, over dieren in de veehouderij. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 28 286 Dierenwelzijn Nr. 1283 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 15 december 2022 De vaste...

2022D47845