Commissieverslagen

Zoekresultaten (233)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 26 oktober 2023, over leefomgeving

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 26 oktober 2023, over leefomgeving. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 383 Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu Nr. 409 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 16 november 2023 De...

2023D45307

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 oktober 2023, over Luchtvaart

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 oktober 2023, over Luchtvaart. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 1131 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 14 november 2023 De vaste commissie voor Infrastructuur...

2023D45337

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 oktober 2023, over de Milieuraad op 16 oktober 2023

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 oktober 2023, over de Milieuraad op 16 oktober 2023.

2023D42939

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 11 oktober 2023, over Externe veiligheid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 11 oktober 2023, over Externe veiligheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 22 343 Handhaving milieuwetgeving Nr. 386 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 27 oktober 2023 De vaste commissie...

2023D42866

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 4 oktober 2023, over Circulaire economie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 4 oktober 2023, over Circulaire economie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 852 Grondstoffenvoorzieningszekerheid Nr. 270 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 24 oktober 2023 De vaste commissie voor...

2023D41355

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 26 september 2023, over Hoofdrailnetconcessie (HRN)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 26 september 2023, over Hoofdrailnetconcessie (HRN). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 1163 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 19 oktober 2023 De...

2023D40782

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 september 2023, over Vliegveiligheid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 september 2023, over Vliegveiligheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 24 804 Veiligheidsbeleid Burgerluchtvaart Nr. 197 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 22 september 2023 De vaste commissie voor...

2023D36801

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 juli 2023, ovet Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 juli 2023, ovet Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar...

2023D32997

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 27 juni 2023, over Luchtvaart

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 27 juni 2023, over Luchtvaart. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 1091 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 25 juli 2023 De vaste commissie voor Infrastructuur...

2023D29712

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2023, over Auto

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2023, over Auto. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. 413 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 20 juli 2023 De vaste commissie voor Infrastructuur...

2023D27933

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 juni 2023, over Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 juni 2023, over Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 360 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2022 Nr. 10 VERSLAG...

2023D32864

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 juni 2023, over Milieuraad op 20 juni 2023

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 juni 2023, over Milieuraad op 20 juni 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 21 501-08 Milieuraad Nr. 905 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 12 juli 2023 De...

2023D26982

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 juni 2023, over Spoor

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 juni 2023, over Spoor. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 1122 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 7 juli 2023 De vaste...

2023D26979

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juni 2023, over Water

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juni 2023, over Water. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 27 625 Waterbeleid Nr. 651 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 6 juli 2023 De vaste commissie voor Infrastructuur...

2023D25641

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 mei 2023, over maritiem

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 mei 2023, over maritiem. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 409 Zee- en binnenvaart Nr. 408 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 30 juni 2023 De vaste commissie...

2023D24216