Commissieverslagen

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 oktober 2012, inzake Gewasbeschermingsmiddelen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 oktober 2012, inzake Gewasbeschermingsmiddelen. kst-27858-121 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 27 858 Gewasbeschermingsbeleid Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG...

2012D39530

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 oktober 2012, inzake de Landbouw- en Visserijraad op 22 en 23 oktober 2012

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 oktober 2012, inzake de Landbouw- en Visserijraad op 22 en 23 oktober 2012. kst-21501-32-652 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 21...

2012D39210

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 oktober 2012, inzake de Concurrentieraad d.d. 10-11 oktober 2012

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 oktober 2012, inzake de Concurrentieraad d.d. 10-11 oktober 2012. kst-21501-30-297 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen...

2012D37078

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 juli 2012, inzake voortzetting van het wetgevingsoverleg van 7 juni 2012 over de Jaarverslagen en slotwetten

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 juli 2012, inzake voortzetting van het wetgevingsoverleg van 7 juni 2012 over de Jaarverslagen en slotwetten. kst-33240-XIII-22 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar...

2012D33105

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg gehouden op 2 juli 2012, over het initiatiefwetsvoorstel van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij

Verslag van een wetgevingsoverleg gehouden op 2 juli 2012, over het initiatiefwetsvoorstel van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij. kst-33076-12 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer...

2012D32888

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 juli 2012, inzake het mestbeleid

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 juli 2012, inzake het mestbeleid. kst-33037-29 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 037 Mestbeleid Nr. 29 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN...

2012D31425

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 juni 2012, inzake Regeldruk en ondernemen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 juni 2012, inzake Regeldruk en ondernemen. kst-29515-342 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 29 515 Kabinetsplan aanpak administratieve lasten Nr. 342...

2012D31491

Commissieverslagen

concept verslag Regeldruk en ondernemen

concept verslag Regeldruk en ondernemen. 120628Regeldruk en ondernemen VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 augustus 2012 De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft op 28 juni 2012 overleg gevoerd met viceminister-president, minister...

2012D32215

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 juli 2012, inzake Landbouw- en Visserijraad

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 juli 2012, inzake Landbouw- en Visserijraad. kst-21501-32-632 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 632 VERSLAG...

2012D31261

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 juli 2012, inzake Wapenexportbeleid

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 juli 2012, inzake Wapenexportbeleid. kst-22054-203 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 22 054 Wapenexportbeleid Nr. 203 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG...

2012D31272

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 juli 2012, inzake Dierziekten en antibiotica in de veehouderij

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 juli 2012, inzake Dierziekten en antibiotica in de veehouderij. kst-29683-139 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 29 683 Dierziektebeleid 26 286...

2012D31334

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 juni 2012, inzake zenderen van (zee)dieren, olifantenjacht en CITES (incl. ivoorhandel)

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 juni 2012, inzake zenderen van (zee)dieren, olifantenjacht en CITES (incl. ivoorhandel). kst-28286-587 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 28 286 Dierenwelzijn...

2012D30875

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 juni 2012, over de Postmarkt

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 juni 2012, over de Postmarkt. kst-29502-104 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 29 502 Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector Nr...

2012D30865

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 juni 2012, inzake Export

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 juni 2012, inzake Export. kst-31985-14 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 31 985 Buitenlands beleid en handelspolitiek Nr. 14 VERSLAG VAN...

2012D30414

Commissieverslagen

Verslag van een verzamel algemeen overleg, gehouden op 19 juni 2012, inzake Energie

Verslag van een verzamel algemeen overleg, gehouden op 19 juni 2012, inzake Energie. kst-29023-135 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 135 VERSLAG...

2012D28560