Commissieverslagen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Vaste commissie voor Economische Zaken (2012-2017)

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in deĀ vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

conceptverslag Gaswinningsbesluit Groningen (33529-212)

conceptverslag Gaswinningsbesluit Groningen (33529-212). RTG004-1516 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl CONCEPTVERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Ongecorrigeerd De vaste commissie voor Economische Zaken

2016D02208