Commissieverslagen

Zoekresultaten (33)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Vaste commissie voor Digitale Zaken

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 oktober 2023, over digitaliserende overheid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 oktober 2023, over digitaliserende overheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 1083 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 27 oktober 2023 De...

2023D42938

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 september 2023, over Kinderen en digitale rechten

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 september 2023, over Kinderen en digitale rechten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 1070 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 28 september...

2023D37338

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2023, over voortzetting commissiedebat Desinformatie en online platformen d.d. 14 juni 2023

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2023, over voortzetting commissiedebat Desinformatie en online platformen d.d. 14 juni 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 30 821 Nationale Veiligheid Nr. 198 VERSLAG VAN EEN...

2023D34223

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2023, over Online veiligheid en cybersecurity

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2023, over Online veiligheid en cybersecurity. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 30 821 Nationale Veiligheid Nr. 1064 VERSLAG VAN EEN...

2023D30341

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 28 juni 2023, over Digitaliserende overheid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 28 juni 2023, over Digitaliserende overheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 362 Modernisering van de overheid Nr. 335 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 28 juli 2023 De...

2023D29704

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 juni 2023, over Slotwet 2022, Jaarverslag 2022 en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 ARK over het ministerie van JenV, BZK en van EZK voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 juni 2023, over Slotwet 2022, Jaarverslag 2022 en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 ARK over het ministerie van JenV, BZK en van EZK voor zover het onderwerpen betreft die zien...

2023D33260

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2023, over Opruimen vervuilde data

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2023, over Opruimen vervuilde data. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 32 761 Verwerking en bescherming persoonsgegevens Nr. 1062 VERSLAG VAN...

2023D27070

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 juni 2023, Desinformatie en online platformen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 juni 2023, Desinformatie en online platformen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 30 821 Nationale Veiligheid Nr. 194 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 12 juli 2023 De vaste...

2023D26977

Commissieverslagen

Conceptverslag Voortzetting commissiedebat Desinformatie en online platformen d.d. 14 juni 2023

Conceptverslag Voortzetting commissiedebat Desinformatie en online platformen d.d. 14 juni 2023. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 6 juli 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd...

2023D33002

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 mei 2023, over Telecomraad (formeel) d.d. 1-2 juni 2023

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 mei 2023, over Telecomraad (formeel) d.d. 1-2 juni 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 1025 VERSLAG VAN EEN...

2023D24218

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 april 2023, over Informatiebeveiliging bij de overheid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 april 2023, over Informatiebeveiliging bij de overheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 1016 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 8 mei...

2023D14998

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 maart 2023, over digitale dienstverlening door de overheid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 23 maart 2023, over digitale dienstverlening door de overheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 29 362 Modernisering van de overheid Nr. 1012...

2023D12993

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 maart 2023, over Digitale infrastructuur en economie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 maart 2023, over Digitale infrastructuur en economie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 1008 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 18 april...

2023D12652

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 februari 2023, over inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 februari 2023, over inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 982 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT...

2023D07090

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 januari 2023, over Kunstmatige intelligentie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 januari 2023, over Kunstmatige intelligentie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 972 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 13 februari 2023 De...

2023D03290