Commissieverslagen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een expertmeeting, gehouden op 1 juni 2012, inzake ICT bij de overheid

Verslag van een expertmeeting, gehouden op 1 juni 2012, inzake ICT bij de overheid. kst-33326-2 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 326 Parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid...

2012D31004