Commissieverslagen

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een gesprek, gehouden op 15 mei 2013, over het burgerinitiatief “Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst"

Verslag van een gesprek, gehouden op 15 mei 2013, over het burgerinitiatief “Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst". Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 33 417 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven Nr...

2013D20690