Commissieverslagen

Zoekresultaten (15)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Commissie voor de Rijksuitgaven

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 september 2022, over het Begrotingsproces

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 september 2022, over het Begrotingsproces. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 865 Verbetering verantwoording en begroting Nr. 217 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 6 oktober 2022 De...

2022D36751

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 juni 2021, over Begroten en verantwoorden

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 juni 2021, over Begroten en verantwoorden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 31 865 Verbetering verantwoording en begroting Nr. 194 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 24 augustus 2021...

2021D26812

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 maart 2015, over Europese verantwoordingsaangelegenheden

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 maart 2015, over Europese verantwoordingsaangelegenheden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 24 202 Jaarverslag Europese Rekenkamer Nr. 33 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 31 maart 2015...

2015D08759

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 november 2014, over Zicht op bezuinigingen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 november 2014, over Zicht op bezuinigingen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nr. 82 VERSLAG...

2014D43505

Commissieverslagen

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 16 december 2013, over hoofdlijnennotitie modernisering comptabiliteitswet

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 16 december 2013, over hoofdlijnennotitie modernisering comptabiliteitswet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 670 Modernisering van de Comptabiliteitswet Nr. 9 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 7 februari 2014...

2014D04695

Commissieverslagen

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 11 november 2013, over de Hoofdlijnennotitie Comptabiliteitswet 2001

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 11 november 2013, over de Hoofdlijnennotitie Comptabiliteitswet 2001. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 33 670 Modernisering van de Comptabiliteitswet Nr. 8 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 18 december...

2013D51623

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 maart 2013, over Verbeteren begroten en verantwoorden

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 maart 2013, over Verbeteren begroten en verantwoorden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 31 865 Verbetering verantwoording en begroting Nr. 50 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld...

2013D10469

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 juni 2012, inzake Financiële verantwoording over EU-middelen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 juni 2012, inzake Financiële verantwoording over EU-middelen. kst-33163-5 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 163 EU-trendrapport 2012 Nr. 5 VERSLAG...

2012D26010

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 december 2011, inzake Onderzoeksrapport AR "leren van subsidie-evaluaties"

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 december 2011, inzake Onderzoeksrapport AR "leren van subsidie-evaluaties". kst-33034-6 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 034 Leren van subsidie-evaluaties Nr...

2012D00023

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 juni 2011, over de Financiële verantwoording EU-middelen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 juni 2011, over de Financiële verantwoording EU-middelen. kst-32437-12 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 437 Verordening herziening Financieel Reglement –...

2011D36919

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 april 2011, inzake verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak en bij overheidsstichtingen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 april 2011, inzake verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak en bij overheidsstichtingen. kst-30850-41 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar...

2011D24948

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 april 2011, inzake Verbetering verantwoording en begroting

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 april 2011, inzake Verbetering verantwoording en begroting. kst-31865-31 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 31 865 Verbetering verantwoording en begroting Nr...

2011D22558

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 oktober 2010, inzake herziening Financieel Reglement EU

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 oktober 2010, inzake herziening Financieel Reglement EU. kst-32437-8 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 32 437 Verordening herziening Financieel Reglement –...

2010D40612

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 december 2009, inzake verbetering verantwoording en begroting

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 december 2009, inzake verbetering verantwoording en begroting. 31 865 Verbetering verantwoording en begroting Nr. 17 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 januari 2010 De commissie voor de...

2010D01863

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 februari 2009, over o.a. de aanbieding van de evaluatie door de commissie voor de Rijksuitgaven van de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2009

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 februari 2009, over o.a. de aanbieding van de evaluatie door de commissie voor de Rijksuitgaven van de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2009. 31 865 Verbetering verantwoording en begroting...

2009D11184