Commissieverslagen

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 juli 2012, inzake Stroomlijning en asiel minderjarigen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 juli 2012, inzake Stroomlijning en asiel minderjarigen. kst-19637-1575 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1575 VERSLAG VAN...

2012D31863

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 juni 2012, over reguliere migratie en integratie

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 juni 2012, over reguliere migratie en integratie. kst-32175-36 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 32 175 Huwelijks- en gezinsmigratie Nr. 36...

2012D30820

Commissieverslagen

Concept verslag Reguliere migratie en integratie

Concept verslag Reguliere migratie en integratie. algemeen overleg/Reguliere migratie en integratie d.d. 21 juni 2012/IA blz. dd5e40e2-0f17-4448-927a-30c512969503 (Stijnen/Mulders) Uiterste corr.datum: vrijdag 20 juli te 18.00 uur/Inlichtingen tel. 3182104/3183019 fax. 3182116 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER...

2012D30866