Commissieverslagen

Zoekresultaten (26)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Algemene commissie voor Immigratie en Asiel

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 juni 2012, inzake COA

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 juni 2012, inzake COA. kst-33042-19 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 042 Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) Nr. 19 VERSLAG...

2012D30874

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 juni 2012, inzake afrondend algemeen overleg Asiel en terugkeer

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 juni 2012, inzake afrondend algemeen overleg Asiel en terugkeer. kst-19637-1570 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1570...

2012D28641

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 juni 2012, inzake asiel en terugkeer

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 juni 2012, inzake asiel en terugkeer. kst-19637-1569 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1569 VERSLAG VAN EEN...

2012D28557

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 april 2012, inzake discriminatie

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 april 2012, inzake discriminatie. kst-30950-43 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 30 950 Rassendiscriminatie Nr. 43 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG...

2012D19070

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 maart 2012, inzake integratie

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 maart 2012, inzake integratie. kst-32824-4 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 32 824 Integratiebeleid Nr. 4 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG...

2012D14193

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 maart 2012, inzake Opvang en terugkeer

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 maart 2012, inzake Opvang en terugkeer. kst-19637-1518 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1518 VERSLAG VAN EEN...

2012D13969

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 februari 2012, inzake het Verzamel algemeen overleg asielbeleid

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 februari 2012, inzake het Verzamel algemeen overleg asielbeleid. kst-19637-1507 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1507 VERSLAG...

2012D09454

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 februari 2012, inzake Groenboek gezinshereniging

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 februari 2012, inzake Groenboek gezinshereniging. kst-30573-98 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 30 573 Migratiebeleid Nr. 98 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN...

2012D07442

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 februari 2012, inzake behandelvoorbehoud inzake wetgevend voorstel betreffende de oprichting van een Europees grensbewakingssysteem (Eurosur)

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 februari 2012, inzake behandelvoorbehoud inzake wetgevend voorstel betreffende de oprichting van een Europees grensbewakingssysteem (Eurosur). kst-33119-3 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar...

2012D07502

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 november 2011, inzake behandelvoorbehoud Schengen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 november 2011, inzake behandelvoorbehoud Schengen. kst-22112-1283 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten...

2011D57179

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 november 2011, inzake vreemdelingen- en asielbeleid

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 november 2011, inzake vreemdelingen- en asielbeleid. kst-30573-79 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 30 573 Migratiebeleid Nr. 79 VERSLAG VAN EEN...

2011D57174

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 oktober 2011, inzake de mogelijke uitzetting van een jonge asielzoeker

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 oktober 2011, inzake de mogelijke uitzetting van een jonge asielzoeker. kst-19637-1478 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr...

2011D55156

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 oktober 2011, inzake het terugkeerbeleid

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 oktober 2011, inzake het terugkeerbeleid. kst-19637-1474 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1474 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN...

2011D52157

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 oktober 2011, inzake Misstanden bij het COA en de rol van de directeur daarin

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 oktober 2011, inzake Misstanden bij het COA en de rol van de directeur daarin. kst-33042-4 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012...

2011D51443

Commissieverslagen

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 oktober 2011, inzake aanpak illegaal verblijf en fraude

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 oktober 2011, inzake aanpak illegaal verblijf en fraude. kst-19637-1470 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1470 VERSLAG...

2011D49969