Commissieverslagen

Zoekresultaten (600)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Verslag van een wetgevingsoverleg

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 september 2023, over wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering Covid-leningen)

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 september 2023, over wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering Covid-leningen). 20230913WGO Wijziging begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar...

2023D38404

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 juli 2023, over Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 juli 2023, over Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 373 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en Wet voortgezet...

2023D33592

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 juli 2023, over Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 juli 2023, over Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 157 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk wetboek tot implementatie van Richtlijn (EU)...

2023D33591

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 juni 2023, over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-XV)

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 juni 2023, over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-XV). Tweede Kamer der...

2023D33366

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 juni 2023, over Slotwet en Jaarverslag 2022

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 juni 2023, over Slotwet en Jaarverslag 2022. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 360 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022 Nr. 23 VERSLAG...

2023D33365

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 juni 2023, over Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 juni 2023, over Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 360 IV Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2022 Nr...

2023D33364

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 juni 2023, over Slotwet 2022, Jaarverslag 2022 en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 ARK over het ministerie van JenV, BZK en van EZK voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 juni 2023, over Slotwet 2022, Jaarverslag 2022 en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 ARK over het ministerie van JenV, BZK en van EZK voor zover het onderwerpen betreft die zien...

2023D33260

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg inzake Slotwet, Jaarverslag 2022 en de Staat van het Onderwijs 2023 en voortzetting beantwoording commissiedebat Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

Verslag van een wetgevingsoverleg inzake Slotwet, Jaarverslag 2022 en de Staat van het Onderwijs 2023 en voortzetting beantwoording commissiedebat Kansengelijkheid in het funderend onderwijs. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 360 VIII Jaarverslag en...

2023D33258

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 juni 2023, over Jaarverslag en slotwet 2022

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 juni 2023, over Jaarverslag en slotwet 2022. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 360 X Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2022 Nr. 9 VERSLAG VAN EEN...

2023D33191

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 juni 2023, over Jaarverslag en slotwet VWS over het jaar 2022

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 juni 2023, over Jaarverslag en slotwet VWS over het jaar 2022. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 360 XVI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en...

2023D33161

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 19 juni 2023, over Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 19 juni 2023, over Raming der voor de Tweede Kamer in 2024 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 328...

2023D33131

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 juni 2023, over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 juni 2023, over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota). Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2023D32986

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 juni 2023, over Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 juni 2023, over Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 352 Wijziging van de Wet hersteloperatie toeslagen houdende aanvullende maatregelen voor kinderen, ex-partners...

2023D32859

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 juni 2023, over jaarverantwoording 2022

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 juni 2023, over jaarverantwoording 2022. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 360 XVII Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022 Nr. 7 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG...

2023D26478

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 juni 2023, over Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 juni 2023, over Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 360 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2022 Nr. 10 VERSLAG...

2023D32864