Commissieverslagen

Zoekresultaten (551)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Verslag van een wetgevingsoverleg

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 7 juli 2022, over NAVO-toetredingsaanvragen van Finland en Zweden

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 7 juli 2022, over NAVO-toetredingsaanvragen van Finland en Zweden. 36 162 Goedkeuring van de op 5 juli 2022 te Brussel tot stand gekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (Trb. 2022, 58) Nr. 7 VERSLAG VAN EEN

2022D31999

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 juli 2022, over de wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering (Kamerstuk 36135)

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 juli 2022, over de wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering (Kamerstuk 36135). 36 135 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de

2022D31859

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 juli 2022, over versnelde aanschaf Defensiematerieel

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 juli 2022, over versnelde aanschaf Defensiematerieel. 26 488 Behoeftestelling vervanging F-16 30 806 Onbemande vliegtuigen (UAV) Nr. 470 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 25 juli 2022 De vaste commissie voor Defensie heeft op 4 juli 2022 overleg gevoerd met de heer Van der Maat,

2022D31858

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 juni 2022, over Jaarverslag en Slotwet VWS over het jaar 2021

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 juni 2022, over Jaarverslag en Slotwet VWS over het jaar 2021. 36 100 XVI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 Nr. 14 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 21 juli 2022 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 30 juni 2022

2022D31779

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 juli 2022, over Jaarverslag en slotwet 2021

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 juli 2022, over Jaarverslag en slotwet 2021. 36 100 IV Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021 Nr. 20 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 21 juli 2022 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft op 4 juli 2022 overleg gevoerd met mevrouw Van Huffelen,

2022D31780

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 juni 2022, over Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394)

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 juni 2022, over Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394). 35 394 Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het

2022D31212

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 juni 2022, over het Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2021

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 juni 2022, over het Jaarverslag en Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2021. 36 100 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG

2022D31048

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 juni 2022, over Slotwet, jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 juni 2022, over Slotwet, jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021. 36 100-VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 Nr. 23 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 7 juli 2022 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 27 juni

2022D30155

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 juni 2022, over de Slotwetten en jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 juni 2022, over de Slotwetten en jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat. 36 100 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2021 36 100 A Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2021 36 100 J Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2021 Nr. 6 VERSLAG VAN EEN

2022D29162

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 juni 2022, over de Slotwet en het jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 juni 2022, over de Slotwet en het jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021. 36 100 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021 Nr. 17 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 5 juli 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 22 juni 2022

2022D29151

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 juni 2022, over Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 juni 2022, over Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten. 36 062 Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 13 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 29 juni

2022D27934

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 mei 2022, over Derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 mei 2022, over Derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 108 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake

2022D23679

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 11 april 2022, over de Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 11 april 2022, over de Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 36 042 Goedkeuring van het Besluit houdende de vijfde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen

2022D14844

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 maart 2022, over Regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds)

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 maart 2022, over Regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds).

2022D13321

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 maart 2022, over regels voor het in rekening brengen van een vrachtwagenheffing voor het rijden met een vrachtwagen op aangewezen wegvakken (Wet vrachtwagenheffing)

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 maart 2022, over regels voor het in rekening brengen van een vrachtwagenheffing voor het rijden met een vrachtwagen op aangewezen wegvakken (Wet vrachtwagenheffing). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 35 910 Regels voor het in rekening brengen van een vrachtwagenheffing voor

2022D11620

Naar boven