Commissieverslagen

Zoekresultaten (462)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Conceptverslag Humanitair oorlogsrecht

Conceptverslag Humanitair oorlogsrecht. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag RTG 25 (2023-2024) van 16 november 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Humanitair oorlogsrecht...

2023D46642

Commissieverslagen

Verslag van een hoorzitting, gehouden op 3 juli 2023, over de Verkenningsfase tijdens de formatie van 2021

Verslag van een hoorzitting, gehouden op 3 juli 2023, over de Verkenningsfase tijdens de formatie van 2021. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 35 788 Kabinetsformatie 2021 Nr. 218 VERSLAG VAN EEN HOORZITTING Vastgesteld 4...

2023D30638

Commissieverslagen

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 19 juni 2023, over Hervormingsagenda Jeugd

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 19 juni 2023, over Hervormingsagenda Jeugd. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 839 Jeugdzorg Nr. 970 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 21 juli 2023 De vaste commissie voor...

2023D33171

Commissieverslagen

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 12 juni 2023, inzake afschaffen btw op groente en fruit

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 12 juni 2023, inzake afschaffen btw op groente en fruit. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 202 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023) 31...

2023D26533

Commissieverslagen

Verslag van een gesprek, gehouden op 13 juni 2023, met de evaluatiecommissie over het rapport 'Evaluatie kabinetsformatie 2021/2022'

Verslag van een gesprek, gehouden op 13 juni 2023, met de evaluatiecommissie over het rapport 'Evaluatie kabinetsformatie 2021/2022'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 35 788 Kabinetsformatie 2021 Nr. 216 VERSLAG VAN EEN GESPREK Vastgesteld...

2023D27509

Commissieverslagen

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 7 juni 2023, over Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 7 juni 2023, over Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 32 013 Toekomst financiële sector Nr...

2023D26011

Commissieverslagen

Conceptverslag Hervormingsagenda Jeugd

Conceptverslag Hervormingsagenda Jeugd. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag RTG 192 (2022-2023) van 19 juni 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Hervormingsagenda Jeugd...

2023D27737

Commissieverslagen

Verslag van een Rondetafelgesprek, gehouden op 11 mei 2023, over Strafrechtketen

Verslag van een Rondetafelgesprek, gehouden op 11 mei 2023, over Strafrechtketen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 789 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 1 juni 2023 De vaste commissie...

2023D21429

Commissieverslagen

Verslag van een technische briefing, gehouden op 9 mei 2023, over ontwikkelingen rondom het coronavirus

Verslag van een technische briefing, gehouden op 9 mei 2023, over ontwikkelingen rondom het coronavirus. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 25 295 Infectieziektenbestrijding Nr. 2058 VERSLAG VAN EEN TECHNISCHE BRIEFING Vastgesteld 1 juni 2023...

2023D21240

Commissieverslagen

Verslag van een gesprek, gehouden op 21 maart 2023, met Mark MacGann, klokkenluider Uber Files

Verslag van een gesprek, gehouden op 21 maart 2023, met Mark MacGann, klokkenluider Uber Files. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 066 Belastingdienst Nr. 1212 VERSLAG VAN EEN GESPREK Vastgesteld 11 april 2023 De...

2023D13390

Commissieverslagen

Verslag van een Rondetafelgesprek, gehouden op 13 februari 2023, over de toekomst van de Euro

Verslag van een Rondetafelgesprek, gehouden op 13 februari 2023, over de toekomst van de Euro. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 27 863 Betalingsverkeer Nr. 135 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 14 maart 2023 De...

2023D07796

Commissieverslagen

Verslag van een hoorzitting, gehouden op 16 februari 2023, over Nederlandse bedrijven die zakendoen in Rusland

Verslag van een hoorzitting, gehouden op 16 februari 2023, over Nederlandse bedrijven die zakendoen in Rusland. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 35 373 Rusland Nr. 31 VERSLAG VAN EEN HOORZITTING Vastgesteld 13 maart 2023...

2023D10058

Commissieverslagen

Verslag van een gesprek, gehouden op 14 februari 2023, over diverse onderwerpen met een Taiwanese parlementaire delegatie

Verslag van een gesprek, gehouden op 14 februari 2023, over diverse onderwerpen met een Taiwanese parlementaire delegatie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse...

2023D09093

Commissieverslagen

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 2 februari 2023, over Ontwikkelingen in Iran

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 2 februari 2023, over Ontwikkelingen in Iran. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 23 432 De situatie in het Midden-Oosten Nr. 495 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 21 februari...

2023D05363

Commissieverslagen

Verslag van een gesprek, gehouden op 1 februari 2023, over Commissie van onderzoek NLA-programma in Syrië

Verslag van een gesprek, gehouden op 1 februari 2023, over Commissie van onderzoek NLA-programma in Syrië. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 32 623 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten Nr. 326 VERSLAG VAN...

2023D05354