Commissieverslagen

Zoekresultaten (6.780)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over Arbeidsmarktbeleid in de zorg. 20220706CD Arbeidsmarktbeleid in de zorg 29282-484 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 18 augustus 2022 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 6 juli 2022 overleg gevoerd met mevrouw Helder, minister voor Langdurige Zorg

2022D31080

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over Visserij en tuinbouw

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over Visserij en tuinbouw. 20220706CD Visserij en tuinbouw 32627-40 29675 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 18 augustus 2022 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat en de vaste commissie voor Infrastructuur en

2022D31170

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over de Hoofdlijnenbrief Media 2022

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over de Hoofdlijnenbrief Media 2022. 20220706CD Hoofdlijnenbrief media 2022 32827-250 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 17 augustus 2022 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 6 juli 2022 overleg gevoerd met mevrouw Uslu, staatssecretaris Cultuur en Media,

2022D31207

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 juli 2022, over Maritiem

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 juli 2022, over Maritiem. 20220705CD Maritiem 31409-355 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 16 augustus 2022 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 5 juli 2022 overleg gevoerd met de heer Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, over: - de brief van de minister

2022D31050

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Vastgoed Defensie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Vastgoed Defensie. 20220630CD Vastgoed Defensie VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 15 augustus 2022 De vaste commissie voor Defensie heeft op 30 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Van der Maat, staatssecretaris van Defensie, over: - de brief van de staatssecretaris van

2022D30193

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap. 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 970 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 10 augustus 2022 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 30 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Dijkgraaf,

2022D30370

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Mijnbouw/Groningen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Mijnbouw/Groningen. 33 529 Gaswinning Nr. 1059 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 10 augustus 2022 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft op 30 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Vijlbrief, staatssecretaris Mijnbouw, over: - de brief van de

2022D30426

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Duurzaam vervoer

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Duurzaam vervoer. 31 305 Mobiliteitsbeleid Nr. 363 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 10 augustus 2022 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 29 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, over: - de

2022D29812

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Zzp

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over Zzp. 31 311 Zelfstandig ondernemerschap Nr. 243 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 10 augustus 2022 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie voor Financiën hebben op 30 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw Van Gennip, minister van Sociale

2022D30738

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over IVD-aangelegenheden

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over IVD-aangelegenheden. 30 977 AIVD Nr. 164 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 8 augustus 2022 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de vaste commissie voor Defensie hebben op 29 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en

2022D29832

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Zorgverzekeringswet / Eigen bijdragen in de zorg

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Zorgverzekeringswet / Eigen bijdragen in de zorg. 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 1164 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 8 augustus 2022 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Kuipers, minister van

2022D29836

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 28 juni 2022, over Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 28 juni 2022, over Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). 33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 28 286 Dierenwelzijn Nr. 200 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 4 augustus 2022 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de vaste commissie voor

2022D28109

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Contouren box 3-heffing op basis van werkelijk rendement. 32 140 Herziening Belastingstelsel Nr. 135 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 4 augustus 2022 De vaste commissie voor Financiën heeft op 29 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Van Rij, staatssecretaris Fiscaliteit en

2022D29813

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Sportbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Sportbeleid. 30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 322 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 4 augustus 2022 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, over: - de brief van

2022D28621

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Materieel Defensie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2022, over Materieel Defensie. 27 830 Materieelprojecten Nr. 372 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 4 augustus 2022 De vaste commissie voor Defensie heeft op 29 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Van der Maat, staatssecretaris van Defensie, over: - de brief van de minister van Defensie

2022D28993

Naar boven