Commissieverslagen

Zoekresultaten (7.217)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 september 2023, over macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 september 2023, over macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad). 20230913CD Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 27 september 2023 De vaste commissie voor...

2023D37251

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 september 2023, over Klokkenluiders

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 september 2023, over Klokkenluiders. 20230913CD Klokkenluiders 35851-59 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 27 september 2023 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 13 september 2023 overleg gevoerd met...

2023D37222

Commissieverslagen

Conceptverslag Acute situatie Marokko en Libië

Conceptverslag Acute situatie Marokko en Libië. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 25 september 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Acute...

2023D38793

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 september 2023, over het Energiesysteem 2050 & kernenergie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 september 2023, over het Energiesysteem 2050 & kernenergie. 20230913CD Energiesysteem 2050 & kernenergie VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 25 september 2023 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat...

2023D37146

Commissieverslagen

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 11 september 2023, over de initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 11 september 2023, over de initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen.

2023D38773

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 september 2023, over wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering Covid-leningen)

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 13 september 2023, over wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de herfinanciering Covid-leningen). 20230913WGO Wijziging begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar...

2023D38404

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 september 2023, over Vliegveiligheid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 september 2023, over Vliegveiligheid. 20230906CD Vliegveiligheid 24804-197 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 22 september 2023 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 6 september 2023 overleg gevoerd...

2023D36801

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 september 2023, over de AVVN

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 september 2023, over de AVVN. 20230912CD AVVN 26150-209 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 22 september 2023 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de vaste commissie voor Buitenlandse Handel...

2023D36876

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 september 2023, over Zoönosen en dierziekten

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 september 2023, over Zoönosen en dierziekten. 20230906CD Zoönosen en dierziekten VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 20 september 2023 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de vaste...

2023D35939

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 september 2023, over Stikstof, NPLG en natuur

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 september 2023, over Stikstof, NPLG en natuur. 20230907CD Stikstof, NPLG en natuur VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 20 september 2023 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de...

2023D36000

Commissieverslagen

Conceptverslag Gesubsidieerde rechtsbijstand

Conceptverslag Gesubsidieerde rechtsbijstand. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 14 september 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Gesubsidieerde rechtsbijstand VERSLAG VAN...

2023D38356

Commissieverslagen

Conceptverslag Raad Algemene Zaken d.d. 19 september / Meerjarig Financieel Kader (MFK)

Conceptverslag Raad Algemene Zaken d.d. 19 september / Meerjarig Financieel Kader (MFK). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 14 september 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden...

2023D37485

Commissieverslagen

Conceptverslag Kinderen en digitale rechten

Conceptverslag Kinderen en digitale rechten. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 14 september 2023 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Kinderen en...

2023D37338

Commissieverslagen

Conceptverslag Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten)

Conceptverslag Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten).

2023D37312

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2023, over China

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2023, over China. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 35 207 China Nr. 77 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 25 augustus 2023 De vaste commissie voor Buitenlandse...

2023D32996