Commissieverslagen

Zoekresultaten (531)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Conceptverslag Participatiewet

Conceptverslag Participatiewet. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 14 mei 2024 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Participatiewet VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT...

2024D19471

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 27 maart 2024, over Inburgering en integratie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 27 maart 2024, over Inburgering en integratie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 824 Integratiebeleid Nr. 415 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 30 april 2024 De vaste commissie...

2024D12857

Commissieverslagen

Conceptverslag Arbeidsongeschiktheid

Conceptverslag Arbeidsongeschiktheid. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 24 april 2024 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Arbeidsongeschiktheid VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT...

2024D17755

Commissieverslagen

Conceptverslag Kinderopvang

Conceptverslag Kinderopvang. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag TK0 – 2023-2024 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag TK0 – 2023-2024 *0: TK *1: 2023-2024 *2...

2024D15582

Commissieverslagen

Conceptverslag Pensioenonderwerpen

Conceptverslag Pensioenonderwerpen. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag TK0 – 2023-2024 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag TK0 – 2023-2024 *0: TK *1: 2023-2024 *2...

2024D14951

Commissieverslagen

Conceptverslag Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3)

Conceptverslag Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3). ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag TK0 – 2023-2024 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag TK0 – 2023-2024...

2024D14368

Commissieverslagen

Conceptverslag Uitvoering sociale zekerheid

Conceptverslag Uitvoering sociale zekerheid. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 2 april 2024 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Uitvoering sociale zekerheid...

2024D13525

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 1 februari 2024, over armoede- en schuldenbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 1 februari 2024, over armoede- en schuldenbeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 753 VERSLAG VAN EEN...

2024D04130

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 januari 2024, over Arbeidsmarktbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 januari 2024, over Arbeidsmarktbeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 1239 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 1 maart 2024 De vaste commissie voor Sociale...

2024D03745

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 oktober 2023, over wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 oktober 2023, over wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 393 Wijziging van de...

2023D45255

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 4 oktober 2023, over Buitenlandse inmenging en beïnvloeding

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 4 oktober 2023, over Buitenlandse inmenging en beïnvloeding. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 228 Parlementaire ondervraging ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen Nr. 46 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT...

2023D41356

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 27 september 2023, over Inburgering en integratie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 27 september 2023, over Inburgering en integratie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 824 Integratiebeleid Nr. 406 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 13 oktober 2023 De vaste commissie...

2023D40623

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 juli 2023, over armoede- en schuldenbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 juli 2023, over armoede- en schuldenbeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 719 VERSLAG VAN EEN...

2023D33005

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2023, over Uitvoering sociale zekerheid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2023, over Uitvoering sociale zekerheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 725 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT...

2023D33008

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2023, over Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2023, over Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 20 361 Suriname 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 220 VERSLAG VAN...

2023D30637