Commissieverslagen

Zoekresultaten (522)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 oktober 2023, over wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 oktober 2023, over wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 393 Wijziging van de...

2023D45255

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 4 oktober 2023, over Buitenlandse inmenging en beïnvloeding

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 4 oktober 2023, over Buitenlandse inmenging en beïnvloeding. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 228 Parlementaire ondervraging ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen Nr. 46 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT...

2023D41356

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 27 september 2023, over Inburgering en integratie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 27 september 2023, over Inburgering en integratie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 824 Integratiebeleid Nr. 406 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 13 oktober 2023 De vaste commissie...

2023D40623

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 juli 2023, over armoede- en schuldenbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 juli 2023, over armoede- en schuldenbeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 719 VERSLAG VAN EEN...

2023D33005

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2023, over Uitvoering sociale zekerheid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2023, over Uitvoering sociale zekerheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 725 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT...

2023D33008

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2023, over Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2023, over Tegemoetkoming aan Surinaamse Nederlanders met een onvolledige AOW-opbouw. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 20 361 Suriname 32 043 Toekomst pensioenstelsel Nr. 220 VERSLAG VAN...

2023D30637

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 juni 2023, over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-XV)

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 juni 2023, over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (36350-XV). Tweede Kamer der...

2023D33366

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 juni 2023, over Pensioenonderwerpen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 juni 2023, over Pensioenonderwerpen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 067 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening...

2023D28544

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2023, over Gezond en veilig werken

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2023, over Gezond en veilig werken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 465 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 18 juli 2023 De vaste...

2023D27293

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 juni 2023, over de Participatiewet

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 juni 2023, over de Participatiewet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr. 301 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 13 juli 2023 De...

2023D26978

Commissieverslagen

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 12 juni 2023, over de initiatiefnota van het lid Kat over sneller uit de schulden

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 12 juni 2023, over de initiatiefnota van het lid Kat over sneller uit de schulden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 260 Initiatiefnota van het lid Kat over...

2023D32543

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juni 2023, over Zzp

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juni 2023, over Zzp. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 311 Zelfstandig ondernemerschap Nr. 260 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 7 juli 2023 De vaste commissie voor...

2023D25754

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 mei 2023, over Arbeidsmigratie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 mei 2023, over Arbeidsmigratie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 29 861 Arbeidsmigratie en sociale zekerheid Nr. 119 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 29 juni 2023 De vaste...

2023D23184

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 mei 2023, over Kinderopvang

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 mei 2023, over Kinderopvang. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 322 Kinderopvang Nr. 503 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 13 juni 2023 De vaste commissie voor Sociale...

2023D20205

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 mei 2023, over Kinderopvang

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 mei 2023, over Kinderopvang. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 322 Kinderopvang Nr. 505 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 16 juni 2023 De vaste commissie voor Sociale...

2023D21833