Commissieverslagen

Zoekresultaten (525)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 oktober 2023, over Maatschappelijke diensttijd

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 oktober 2023, over Maatschappelijke diensttijd.

2023D45140

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 11 oktober 2023, over Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 11 oktober 2023, over Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 1089 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld...

2023D42606

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 oktober 2023. over Lokale, regionale en streekomroepen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 oktober 2023. over Lokale, regionale en streekomroepen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 827 Toekomst mediabeleid Nr. 291 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 25 oktober 2023 De...

2023D41359

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 4 oktober 2023, oevr erfgoed

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 4 oktober 2023, oevr erfgoed. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 512 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 24 oktober 2023 De vaste commissie...

2023D41360

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 september 2023, over Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 13 september 2023, over Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 576 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld...

2023D37312

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 juli 2023, over Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 juli 2023, over Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 373 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en Wet voortgezet...

2023D33592

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2023, over Uitgangspuntenbrief culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (BIS)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2023, over Uitgangspuntenbrief culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (BIS). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 510 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 1 augustus...

2023D30183

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg inzake Slotwet, Jaarverslag 2022 en de Staat van het Onderwijs 2023 en voortzetting beantwoording commissiedebat Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

Verslag van een wetgevingsoverleg inzake Slotwet, Jaarverslag 2022 en de Staat van het Onderwijs 2023 en voortzetting beantwoording commissiedebat Kansengelijkheid in het funderend onderwijs. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 360 VIII Jaarverslag en...

2023D33258

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2023, over Internationalisering hoger onderwijs

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2023, over Internationalisering hoger onderwijs. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 22 452 Internationalisering van het onderwijs Nr. 86 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 17 juli 2023...

2023D27082

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juni 2023, over Kansengelijkheid in het funderend onderwijs

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juni 2023, over Kansengelijkheid in het funderend onderwijs. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 293 Primair Onderwijs 31 289 Voortgezet Onderwijs Nr. 690 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT...

2023D25665

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 31 mei 2023, zorg en onderwijs

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 31 mei 2023, zorg en onderwijs. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor...

2023D24219

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 mei 2023, over integrale aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 24 mei 2023, over integrale aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 34 843 Seksuele intimidatie en geweld Nr. 85 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 28...

2023D23036

Commissieverslagen

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 22 mei 2023, over Curriculum funderend onderwijs en Masterplan basisvaardigheden

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 22 mei 2023, over Curriculum funderend onderwijs en Masterplan basisvaardigheden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 293 Primair Onderwijs 31 289 Voortgezet Onderwijs Nr. 685 VERSLAG VAN EEN...

2023D24668

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 18 april 2023, over wetenschapsbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 18 april 2023, over wetenschapsbeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 1037 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 17 mei 2023 De...

2023D17694

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 april 2023, over Passend onderwijs

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 5 april 2023, over Passend onderwijs. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 31 497 Passend onderwijs Nr. 463 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 10 mei 2023 De vaste commissie...

2023D15005