Commissieverslagen

Zoekresultaten (232)

U zoekt in Kamerstukken, Commissieverslagen, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Hieronder staan de geredigeerd woordelijke verslagen van verschillende soorten commissievergaderingen. Deze verslagen zijn in conceptvorm meestal na enkele weken op deze webpagina te vinden. De definitieve verslagen volgen later.
Als u de verslagen via deze pagina niet kunt vinden, loont het de moeite om te zoeken in de vergaderagenda. Als u de datum van een vergadering weet, staat het verslag bij de desbetreffende agenda.

Commissieverslagen

Conceptverslag Staats- en bestuursrecht

Conceptverslag Staats- en bestuursrecht. ONGECORRIGEERD STENOGRAM Verslag CD van 8 september 2022 Aan ongecorrigeerde verslagen kan geen enkel recht worden ontleend. Uit ongecorrigeerde verslagen mag niet letterlijk worden geciteerd. Inlichtingen: verslagdienst@tweedekamer.nl Tweede Kamer, Staats- en bestuursrecht VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT

2022D35305

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over Vreemdelingen- en asielbeleid (voortzetting tweede termijn)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2022, over Vreemdelingen- en asielbeleid (voortzetting tweede termijn). 19637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2955 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 23 augustus 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 6 juli 2022 overleg gevoerd met de heer Van der Burg, staatssecretaris van

2022D31265

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juli 20222, over politie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juli 20222, over politie. 29628 Politie Nr. 1122 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 23 augustus 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 7 juli 2022 overleg gevoerd met mevrouw Yeşilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid, over: - de brief van de minister van

2022D31266

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Arbitrage, mediation en herstelrecht

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 juni 2022, over Arbitrage, mediation en herstelrecht. 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 732 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 29 juli 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 22 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, over: - de

2022D27418

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni 2022, over Adoptie

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni 2022, over Adoptie. 31 265 Adoptie Nr. 107 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 18 juli 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 16 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, over: - de brief van de minister voor Rechtsbescherming

2022D26272

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni 2022, over Terrorisme/extremisme

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 juni 2022, over Terrorisme/extremisme. 29 754 Terrorismebestrijding Nr. 648 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 18 juli 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 16 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw Yeşilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid, over: - de brief

2022D26897

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op15 juni 2022, over Georganiseerde criminaliteit, ondermijning en criminaliteitsbestrijding

Verslag van een commissiedebat, gehouden op15 juni 2022, over Georganiseerde criminaliteit, ondermijning en criminaliteitsbestrijding. 29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit Nr. 360 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 18 juli 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 15 juni 2022 overleg gevoerd met mevrouw

2022D26053

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2022, over Gevangeniswezen en tbs

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2022, over Gevangeniswezen en tbs. 29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde 24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 359 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 12 juli 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 15 juni 2022 overleg gevoerd

2022D26021

Commissieverslagen

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 juni 2022, over de Slotwet en het jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 juni 2022, over de Slotwet en het jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021. 36 100 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021 Nr. 17 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 5 juli 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 22 juni 2022

2022D29151

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 juni 2022, over de JBZ-Raad Luxemburg van 9 en 10 juni 2022 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 juni 2022, over de JBZ-Raad Luxemburg van 9 en 10 juni 2022 (vreemdelingen- en asielonderwerpen). 32 317 JBZ-Raad Nr. 768 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 1 juli 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid en de vaste commissie voor Europese Zaken hebben op 8 juni 2022 overleg gevoerd

2022D24478

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over vreemdelingen- en asielbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2022, over vreemdelingen- en asielbeleid. 19637 Vreemdelingenbeleid Nr. 2949 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 11 augustus 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 30 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, over:

2022D30896

Commissieverslagen

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 20 juni 2022, over initiatiefnota van het lid Van Nispen over Huizen van het Recht

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 20 juni 2022, over initiatiefnota van het lid Van Nispen over Huizen van het Recht. 35 974 Initiatiefnota van het lid Van Nispen over Huizen van het Recht Nr. 10 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 30 juni 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 20 juni 2022 overleg gevoerd met de

2022D28257

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 1 juni 2022, over Slachtofferbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 1 juni 2022, over Slachtofferbeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 33 552 Slachtofferbeleid Nr. 101 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 20 juni 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 1 juni 2022 overleg gevoerd met de heer Weerwind, Minister voor

2022D22884

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 mei 2022, over Jaarwisseling

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 mei 2022, over Jaarwisseling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 700 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 3 juni 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid en de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat hebben op

2022D19330

Commissieverslagen

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 mei 2022, over Drugsbeleid

Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 mei 2022, over Drugsbeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 24 077 Drugbeleid Nr. 490 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT Vastgesteld 1 juni 2022 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben op 12 mei 2022

2022D19656

Naar boven