Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 27 maart 2024, over Inburgering en integratie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.W.E. (Léon) de Jong, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    H.J. Post, griffier
  • Mede ondertekenaar
    P.C. (Peter) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32824-411 Actualiteiten inburgering

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Motie

32824-401 Motie van de leden Kathmann en Palland over de voor- en nadelen van het onderbrengen van de onderwijsroute in het publiek bekostigd onderwijs onderzoeken

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Inburgering en integratie (CD 27/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Inburgering en integratie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30