Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 12 maart 2024, over Derde voortgangsrapportage GrIT

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie
  • Mede ondertekenaar
    T.N.J. de Lange, griffier
  • Mede ondertekenaar
    B.C. Kathmann, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35728-13 Herijkte realisatie- en implementatiestrategie programma Grensverleggende IT (GrIT)

Indiener C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Voortgangsrapportage Grensverleggende IT

Technische briefing
Tijd activiteit: 12:15

Derde voortgangsrapportage GrIT

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:06