Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 maart 2024, over Eurogroep/Ecofinraad

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën
  • Mede ondertekenaar
    A.H.M. Weeber, griffier
  • Mede ondertekenaar
    L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-07-2011 Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 11 en 12 maart 2024 en nazending beslisnota Schriftelijk Overleg Eurogroep en Ecofinraad januari 2024

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, minister van Financiën

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-07-1999 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad op 15 en 16 januari 2024 (Kamerstuk 21501-07-1997)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Eurogroep/Ecofinraad

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Eurogroep/Ecofinraad

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20