Verslag van een commissiedebat : Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 februari 2024, over Raad Buitenlandse Zaken Handel

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. Thijssen, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede ondertekenaar
    E.A.M. Meijers, griffier
  • Mede ondertekenaar
    L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-02-2829 Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Handel van 25-29 februari 2024

Indiener G.E.W. van Leeuwen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Motie

36410-XVII-29 Motie van het lid Bamenga over een bilateraal akkoord met de VS voor liberalisering van handel die bijdraagt aan de energietransitie

Indiener P. Bamenga, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Raad Buitenlandse Zaken Handel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

gewijzigd tijdstip)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35