Verslag van een commissiedebat : Conceptverslag Veiligheid op scholen

Download

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29240-139 Stand van zaken omtrent de veiligheid op universiteiten en hogescholen n.a.v. de protesten over de situatie in Gaza

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap